•  

    Rachunek bankowy Rady Rodziców:

    Rada Rodziców

    Szkoły Podstawowej w Daszewie

    Daszewo 56

    78-230 Karlino

    85856200070027611520000010

    tytułem: wpłata na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa.