• SKŁAD SAMORZĄDU

    UCZNIOWSKIEGO:

    Przewodnicząca: Roksana Wiśniewska

    Zastępca przewodniczącej: Olaf Łukaszewicz