• Nauczyciele

  • Anna Plichta- Dyrektor Szkoły, Nauczyciel wspomagający

   Monika Dobrzańska- Pedagog specjalny, Nauczyciel wspomagający

   Urszula Borek- Wychowanie przedszkolne, Historia, Wychowawca odziału 0

   Magdalena Marunowska- Edukacja wczesnoszkolna, Wychowawca klasy I

   Małgorzata Myk- Edukacja wczesnoszkolna, Wychowawca klasy II

   Agnieszka Różańska- Kasprzak- Edukacja wczesnoszkolna, Technika, Plastyka, Muzyka, Wychowawca klasy III

   Anna Krakowiak- Język angielski, Wychowawca klasy IV

   Sylwia Patyk- Matematyka, Fizyka, Wychowawca klasy V

   Justyna Olejnik- Pedagog i psycholog szkolny, EDB, Wychowawca klasy VI 

   Laura Morka- Język niemiecki, Historia, Wychowawca klasy VII

   Michał Kuzmierski- Przyroda, Geografia, Biologia,  Informatyka, Wychowawca klasy VIII, Administrator strony internetowej i dziennika elektronicznego

   Małgorzata Kolicka Gładysz- Język polski

   Natasza Goliszewska- Hamulewicz- Chemia

   Tomasz Sobkowicz- Wychowanie fizyczne

   Agnieszka Bieniak- Religia, Muzyka

    

    

   • Agnieszka Bieniak
   • Agnieszka Bieniak
   • Urszula Borek
   • Urszula Borek
   • Kevin Ćwiek
   • Kevin Ćwiek
   • Monika Dobrzańska
   • Monika Dobrzańska
   • Natasza Goliszewska- Hamulewicz
   • Natasza Goliszewska- Hamulewicz
   • Dariusz Goraj
   • Dariusz Goraj
   • Grzegorz Jagodziński
   • Grzegorz Jagodziński
   • - Rudnicka Renata Jaguścik
   • - Rudnicka Renata Jaguścik
   • Gładysz Małgorzata Kolicka-
   • Gładysz Małgorzata Kolicka-
   • Anna Krakowiak
   • Anna Krakowiak