• LEKCJA BIBLIOTECZNA DLA UCZNIÓW KLASY I

     • 25 stycznia 2021r. uczniowie klasy pierwszej odwiedzili szkolną bibliotekę, by podczas lekcji bibliotecznej poznać jej działanie i zasady w niej obowiązujące. Podczas spędzonej wśród książek godziny lekcyjnej, dzieci dowiedziały się między innymi, jak dbać o książki i jakich zasad przestrzegać podczas korzystania z wypożyczalni i pobytu w bibliotece. Uczniowie zostali także zapoznani z ustawieniem książek na bibliotecznych półkach, by podczas samodzielnej wizyty mogli szybko odnaleźć książeczki dla nich najlepsze, pomagające w nauce czytania i rozwijaniu zainteresowań. Wszyscy młodzi czytelnicy byli bardzo aktywni, chętnie dzielili się swoją wiedzą o bibliotece i zadawali pytania. Pod koniec zajęć znalazł się także czas na wypożyczenie książek, a wszyscy jej uczestnicy otrzymali w prezencie zakładki.

       

      Wychowawczyni

      Urszula Borek

     • Lepienie bałwana

     • 27 stycznia maluchy zorganizowały wielkie lepienie bałwana. Ile było radości? Ile białego szaleństwa? Ten tylko wie, kto tam był i w zabawie uczestniczył.

     • Deklaracja dostępności strony internetowej

     • Szkoła Podstawowa w Daszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie     z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp-daszewo.pl

      Data publikacji strony internetowej: 13.12.2018

      Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.11.2020

      STATUS DOSTĘPNOŚCI DEKLRACJI

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      Strona posiada:

      • Nawigację klawiaturą
      • Zwiększenie wielkości tekstu
      • Zmniejszenie wielkości tekstu

      Strona nie posiada:

      • Skiplinków
      • Alternetywnych opisów zdjęć i grafik
      • Blokady animacji
      • Kontrastu
      • Monochromatyczności
      • Zmiany czcionki
      • Zaznaczenia tytułów
      • Zaznaczenia linków
      • Podkreślenia linków

      Oświadczenie zostało sporządzone dnia: 03.11.2020

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kuzmierski, m.kuzmierski@sp-daszewo.pl

      Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 311 74 50, wysyłając list na adres Szkoła Podstawowa w Daszewie, Daszewo 56, 78-230 Karlino, bądź wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://sp-daszewo.pl/kontakt/

      Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

      Deklaracja_dostepnosci_SP_Daszewo.docx