• Wesołych Świąt Wielkanocnych.

     • Uczniowie klas IV- VIII w ramach projektu z informatyki wykonywali kartki wielkanocne w języku angielskim i języku niemieckim.

      Uczniowie wykazali się pomysłowością w projektowaniu i wykorzystaniu różnych technik komputerowych.

     • Dofinansowanie na zakup komputerów

     • Rodziny rolnicze mogą uzyskać dofinansowanie na zakup komputera dla dziecka w wysokości 1500 zł. Termin tego zakupu mija 31 marca br. - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu komputera trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia. Jest to niezbędny warunek, aby rozliczyć wsparcie. W sprawie szczegółowych informacji proszę kontaktować się z biurem powiatowym ARiMR.

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- JĘZYKOWY

     • Zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie przeznaczonym dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Daszewie!

      Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza polega na wykonaniu pracy plastycznej (dowolną techniką)

      o tytule: ”Moje ulubione zwierzę” (ang. „My favourite animal”).

      Następnie należy nagrać krótki filmik, w którym uczeń zaprezentuje swoją pracę w języku angielskim (ok. 5 zdań). Informacje dotyczące części językowej przedstawi nauczyciel j. angielskiego podczas zajęć online.

      Uczestnicy konkursu otrzymują punkty za obydwie części (plastyczną oraz językową). Następnie punkty są sumowane i wyłaniani są zwycięzcy.

       

      Termin: do 10 kwietnia 2021 (prosimy o przesyłanie nagrań do Pani Bogumiły Piwowarczyk i Pani Blanki Krzyżostaniak).

       

      Nagrody: w konkursie zostały przewidziane nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Dodatkowo uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają oceny z plastyki i języka angielskiego oraz pochwały za uczestnictwo w konkursie.

     • PROJEKT W KLASIE 1 „KOLOROWY ŚWIAT”

     • Co się stanie, kiedy połączymy żółty i niebieski barwnik? A niebieski i czerwony? Czym są tak zwane kolory podstawowe i jak za ich pomocą wytworzyć wszystkie kolory tęczy? To tylko niektóre pytania pierwszaków dotyczące realizowanego projektu.

      W miesiącu marcu uczniowie klasy 1 realizowali projekt edukacyjny „Kolorowy świat”. W trakcie zajęć rozwiązywali zagadki np.: Gdy spojrzysz w górę na niebo lub chabry zobaczysz w życie, już będziesz wiedział na pewno, o jakim kolorze myślę?, szukali kolorów w otaczającym środowisku, wykonali pracę plastyczną – Tęcza, obejrzeli film z informacjami o barwach podstawowych i pochodnych, przy użyciu tablicy interaktywnej wykonali zadania matematyczne z obrazem, wspólnie śpiewali piosenkę „Karuzela” oraz wykonali doświadczenia z mieszaniem kolorów.

      Realizowane zajęcia mają na celu to, aby dzieci w sposób świadomy i uważny zobaczyły otaczające nas kolory. Pozwalają one ujrzeć, jaki świat jest piękny. Kolory mają także wpływ na uwagę i pamięć. Są nieodłącznym elementem życia człowieka.

       

      Wychowawczyni

      Urszula Borek

     • Regulamin projektu graficzno-językowego pt. „Szkoła moich marzeń”

     • TERMIN: 15.03.2021r. - 28.03.2021r.

      KLASY: IV - VIII Szkoły Podstawowej

       

      CELE PROJEKTU:

      • korelacja między przedmiotowa (informatyka oraz język angielski)  – współpraca między nauczycielami informatyki i języka angielskiego,
      • zmotywowanie uczniów do efektywnej pracy,
      • rozwijanie kreatywności uczniów,
      • zachęcenie uczniów do wykonania zadań otwartych (opis – część pisemna) oraz prezentacja (mówienie).

       

      Projekt jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas IV-VIII i składa się z 2 części:

      Pierwsza  część projektu polega na stworzeniu pracy  graficznej, w dowolnym programie komputerowym (sami sobie wybieracie w jakim). Pracę należy zatytułować „Szkoła przyszłości” (ang.”School of the future”).

      Zadanie można wykonywać podczas lekcji informatyki. W tym czasie nauczyciel nie będzie zadawał żadnych dodatkowych zadań.

      W pracy należy skupić się na tym, jak chcielibyście, żeby wyglądała Wasza „idealna szkoła przyszłości”.

      Liczymy na Waszą kreatywność. Niczego nie narzucamy.

       

      W drugiej części projektu trzeba stworzyć opis swojej pracy w języku angielskim (powyżej 5 zdań). Przykładowy opis zostanie Wam przedstawiony i omówiony na zajęciach z j. angielskiego.

      Po omówieniu zadania z nauczycielem, należy wykonać samodzielny opis swojej pracy (w j. angielskim, w ramach zadania domowego).

      Dodatkowo punktowane jest nagranie krótkiego filmiku z zaprezentowaną pracą i opisem  w języku angielskim.

       

      Uczniowie otrzymują punkty za obydwie części (graficzną i językową). Następnie punkty są sumowane i wyłaniani są zwycięzcy projektu. Dodatkowo każdy uczeń otrzyma ocenę z informatyki (za wykonaną I część projektu) oraz z j. angielskiego (za II część projektu).

      Wykonane zadania (I i II część) należy przesłać przez Temsa (zakładka „prace”, „zadania”) do 28.03.2021r. (godz.18:00).

       

      NAGRODY:

       

      W tej kategorii wiekowej przewidziane są 3 pierwsze miejsca (dyplomy, nagrody rzeczowe) oraz wyróżnienia (dyplomy).

       

      OSOBY  ODPOWIEDZIALNE:

      • Michał Kuzmierski (informatyka)
      • Blanka Krzyżostaniak (język angielski)
     • Zdrowa lekcja informatyki

     • Podczas zdalnej lekcji informatyki uczniowie klas IV - VIII tworzyli piramidy zdrowego żywienia wraz z zasadami zdrowego stylu życia.

      Zajęcia dostarczyły u uczniów wielu pozytywnych wrażeń i emocji.

      Mam nadzieję, że dzieci będą przestrzegać poniższych zasad w życiu codziennym.

      Michał Kuzmierski

     • UCZNIOWIE KLASY III W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

     • 01 marca uczniowie klasy III odwiedzili szkolną Bibliotekę.

      Podczas spotkania uczniowie przypomnieli sobie regulamin korzystania z biblioteki oraz zasady dbania o książki.

      Po wspólnie wykonanych zadaniach, wszyscy otrzymali zakładki.

     • ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

     • Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Daszewie. W tym roku szkolnym była to wyjątkowa uroczystość, gdyż ze względu na czas pandemii klasa pierwsza składała swoje przyrzeczenie inaczej niż dotychczas. Uroczystość odbyła się 19 lutego 2021r. bez rodziców i innych zaproszonych gości. Ze względu na reżim sanitarny w uroczystości pasowania uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej, Pani Dyrektor, wychowawca, przedstawiciele samorządu klas młodszych oraz Rady Klasowej Rodziców.

      Po krótkim powitaniu przez wychowawcę głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zapraszając najmłodszych do grona uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe i birety niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować przygotowany wcześniej program artystyczny. Pierwszaki musiały przejść próbę mądrości czyli wykazać się wiedzą o Polsce, umiejętnością liczenia, znajomością przepisów drogowych oraz regulaminu szkoły. Wykonanie zadań oceniali rodzice uczestnicząc online w uroczystości oraz obecni goście. Po wykonaniu zadań pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a Pani Dyrektor szkoły pasowała ich na uczniów. Dzieci powtarzały słowa:

      Ślubuję być dobrym Polakiem

      dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.

      Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

      jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

      Będę się starał być dobrym kolegą,

      swym zachowaniem i nauką

      sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

       

      Każdy uczeń klasy I pierwszej otrzymał pamiątkowy dyplom, medal oraz prezent zakupiony przez Rodziców.

      Oto słowa przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego na zakończenie uroczystości:

      „Żadnego błędu w zeszycie, samych piątek z czytania.

      Wiele książek pięknych, nowych i audycji kolorowych.

      Dla każdego słońca wiele, cały tydzień i w niedzielę.

      Żeby wszystkim zawsze było dobrze z Wami,

      Tego życzą naszej pierwszej klasie starsze koleżanki i koledzy.”

       

      Ten ważny dzień, choć w nieco skromniejszej wersji niż miało to miejsce w poprzednich latach, na pewno na zawsze pozostanie w pamięci naszych tegorocznych pierwszaków.

      Uroczystość zakończyła się wspólnym słodkim poczęstunkiem.

      Dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości.

      Wychowawczyni

      Urszula Borek