• Projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne

     • Gmina Karlino realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieciz niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/30/2022 z dnia 04.03.2022 r. o powierzenie grantu.

      Beneficjentem Projektu/Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie.

       

        Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

      Zaplanowane działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.

       

        Wsparciem psychologiczno-pedagogicznym zostało objętych  254 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Karlino tj.:

      - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie,

      - Szkoła Podstawowa w Daszewie,

      - Szkoła Podstawowa w Karścinie,

      - Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie,

      - Zespół Szkół w Karlinie.

       

        Dzięki przyznanemu wsparciu w szkołach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

      1)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
      2) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
      3) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
      4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
      5) zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

      Termin realizacjigrantu: od dnia 01.10.2021 r. do dnia 24.06.2022 r.


      Wartość przyznanego grantu: 98 212,80 zł
      w tym dofinansowanie z UE: 92 811,10 zł
      Wartość wkładu własnego Gminy Karlino: 5401,70 zł

     • LEKCJA W MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ

     • W dniu 24 marca  2022r.  uczniowie klasy  7 w ramach lekcji historii oraz członkowie  koła   historycznego    i  wolontariatu odwiedzili Muzeum Ziemi Karlińskiej w związku z nową wystawą czasową pn. Sztuka Łączy Pokolenia wer. 2.0. organizowaną z okazji Obchodów Dnia Osadnika w naszej Gminie. Uczniowie obejrzeli prace karlińskich twórców   prezentujących malarstwo, rysunek, rzeźbę w drewnie oraz metaloplastykę. W ramach  zajęć przeprowadzono  krótką lekcję dotyczącą technik malarskich.

                                                                                               Magdalena

      Marunowska

                                                                                        Urszula Borek

     • Szkolny konkurs recytatorski

     •  

      W dniu 9 marca 2022r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas 1 – 3. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Uczniowie recytowali dowolne utwory poetyckie, ale wybory dzieci skupiały się w większości na poezji J. Brzechwy i J. Tuwima. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich, uwrażliwienie na piękno poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

      Występy uczennic oceniło jury w składzie: pani Anna Plichta, pani Justyna Olejnik i pani Monika Taczanowska.

      Komisja konkursowa dokonała oceny recytatorów według następujących kryteriów:

      1. Dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora.

      2. Sposób interpretacji tekstu.

      3. Ogólny wyraz artystyczny.

      Oto wyniki konkursu:

      I miejsce Lena Dworak

      II miejsce Kalina Krakowiak, Klaudia Plis

      III miejsce Maja Bielińska, Emilia Chłopek

      Zdobywczynie I, II, III miejsca otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

      Lena, Kalina i Klaudia zostały zakwalifikowane do dalszego etapu, który odbędzie się w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

      Pozostali uczestnicy konkursu: Milena Siwiec, Flip Bucki, Michał Łepecki, Jan Cheba, Amelia Graczyk oraz Pola Dybalska – otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

      Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zachęcamy do spotkań z poezją nie tylko podczas konkursów recytatorskich.

      Urszula Borek

      Agnieszka Różańska - Kasprzak

     • RYCERSKI DZIEŃ KOBIET W KLASACH I - III

     • 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet – na stałe wpisał się do szkolnego kalendarza. Ten dzień społeczność szkolna kl. I – III obchodziła w nietypowy sposób, zorganizowano bowiem Dzień Rycerski dla Kobiet. Chłopcy z klasy II przebrali się za rycerzy.

      Przedstawienie rozpoczęło się od życzeń dla wszystkich kobiet - tych małych i dużych. Następnie rozpoczęła się zabawa przy muzyce „Rycerze i królewny” – wspólny taniec chłopca z dziewczynką. Kolejne zadanie do wykonania „Co pasuje do królewny, a co do rycerza” - dzieci podzielone na dwie grupy miały za zadanie posegregować obrazki. Był też konkurs dla księżniczek „Oddziel monety od korali”, którego zadaniem było jak najszybsze oddzielenie od siebie elementów.

      Przerywnikiem programu było czytanie baśni o księżniczce Arabeli i rycerzu Janie Odważnym.

      Zabawa „Dopasuj bucik do księżniczki” była wyzwaniem dla chłopców w poszukiwaniu i dopasowaniu pantofla dla odpowiedniej dziewczynki – księżniczki. W następnym zadaniu rycerze godnie pokonali przygotowany dla nich tor przeszkód. W kolejnej odsłonie programu nastąpiło „Pasowanie chłopców na rycerza naszej grupy” oraz ozdabianie sukni księżniczki i stroju rycerza. Niektóre zadania wywoływały wiele emocji, zarówno wśród uczestników, jak i publiczności.

      Na zakończenie rycerze z klasy II zaśpiewali piosenkę „Ballada o trzech słowach”.

      Chłopcy zachowali się jak prawdziwi rycerze. Swoim wychowawczyniom, nauczycielkom i koleżankom wręczyli kwiaty oraz obdarowali drobnymi upominkami.

      Urszula Borek

      Agnieszka Różańska - Kasprzak

     • Stypendium Horyzonty

     • Szanowni Państwo,

      do 31 marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. To kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic, którzy chcą uczyć się w najlepszych szkołach średnich w całej Polsce, przyznawane przez Fundację EFC już od 12 lat. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w dotarciu do tych najbardziej potrzebujących stypendium – młodych ludzi z aspiracjami i energią do działania.

      Program Horyzonty kierujemy do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Do tej pory nasz program objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych. Takie osoby z pewnością są także beneficjentami i beneficjentkami oferty Państwa instytucji.

      Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, kandydat lub kandydatka musi:

      - pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

      - planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,

      - średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę.

      Uważność na potrzeby młodzieży jest dziś ważniejsza, niż kiedykolwiek – dlatego poza finansowaniem edukacji i życia w nowym miejscu, stypendium oferuje także wspólne działania społeczne, bezpieczną, twórczą przestrzeń do rozwoju i realizowania pasji, opiekę doświadczonej i zaangażowanej kadry, wsparcie psychologiczne, letnie i zimowe wyjazdy, warsztaty... to wszystko stypendyści i stypendystki, absolwenci i absolwentki programu oraz zespół fundacji realizują razem, wspierając się wzajemnie.

      Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

      Wiele dróg, jedno stypendium – pod takim hasłem prowadzimy tegoroczną rekrutację – która trwa od 15 lutego do 31 marca – i z taką dewizą poszukujemy różnych dróg docierania do tych, którzy najbardziej stypendium potrzebują. Dlatego będziemy niezmiernie wdzięczni za opublikowanie informacji o programie na stronie internetowej Państwa placówki oraz przekazanie materiałów Państwa pracownikom i pracowniczkom – to oni oraz Państwo wiecie najlepiej, które rodziny wymagają dodatkowego wsparcia. Z taką pomocą będziemy mieć większe szanse na dotarcie do środowiska szkolnego, rodziców oraz przyszłych stypendystów i stypendystek, dając dzieciom możliwość realizacji aspiracji i zdobycia rzetelnej edukacji.

      Do wiadomości dołączamy informację prasową oraz materiały graficzne do wykorzystania w publikacji lub wysyłce.

      Pozdrawiam serdecznie i w razie pytań pozostaję do dyspozycji,

      Anna Mazek,

      koordynatorka programu Horyzonty

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     • 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

      Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy - tak pisał o „Żołnierzach Wyklętych" Zbigniew Herbert. Słowami wielkiego poety członkowie koła historycznego naszej szkoły przypomnieli genezę ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Dokumentalne zdjęcia ukazane w multimedialnej prezentacji, pieśni patriotyczne, wiersze oraz prace plastyczne przywołały tragiczny los wielu Niezłomnych.

      1 marca wspominamy sylwetki bojowników powojennej drugiej konspiracji. Święto to przypomina nam jeden z trudniejszych momentów historii Polski, kiedy wielu Żołnierzy Niezłomnych - niewątpliwych bohaterów, takich jak Witold Pilecki, Emil Fieldorf, czy Danuta Siedzikówna podjęło walką o niezależność od władz komunistycznych.

      Tę ciekawą lekcję historii zakończył pokaz filmu, opowiadający o losach wybranych bohaterów.

       

      Urszula Borek