• PROJEKT EDUKACYJNY W KLASIE II

     •          Klasa II   uczestniczyła   w   projekcie   pod hasłem „Wiosna – najpiękniejsza pora roku, w której przyroda budzi się do życia”. Celem projektu było: pogłębianie wiedzy na temat wiosny – pory roku, w której przyroda, świat zwierząt i roślin budzi się do życia po długotrwałej zimie; kształtowanie szacunku do przyrody; doskonalenie umiejętności jej obserwowania; wypowiadania się na poznane tematy oraz formułowania i prezentowania wniosków. Podczas zajęć zintegrowanych dzieci uczyły się o wiośnie, jej oznakach i zwiastunach. Opisywały wygląd wiosennych kwiatów. Zgłębiały wiedzę na temat ptaków, przylatujących do kraju na wiosnę    z ciepłych krajów. Poznawały ich środowisko życia, zwyczaje żywieniowe, wygląd. Zadaniem uczniów było wyszukiwanie dodatkowych informacji,  ciekawostek na temat zwiastunów wiosny. W trakcie trwania projektu uczniowie wykonywali prace plastyczne i techniczne różnymi technikami, rozwiązywali rebusy, krzyżówki, uzupełniali kartę obserwacji przyrody. Dzięki swoim działaniom uczniowie  poszerzyli swoją wiedzę o świecie przyrody, rozwinęli własną pomysłowość oraz aktywność twórczą.

                                                                                                                         Urszula Borek

     • „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA I DZIELENIA"

     • 12  kwietnia  2022 r. odbył się szkolny konkurs pt. „Mistrz Tabliczki Mnożenia i Dzielenia". Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy - klasowy, drugi - eliminacyjny i trzeci, który zakończył zmagania i wyłonił laureatów. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klasy drugiej i trzeciej. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci, inspirowanie do doskonalenia tabliczki mnożenia i dzielenia oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa podczas zabawy. Uczniowie w wyznaczonym czasie rozwiązywali zadania sprawdzające znajomość tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 50 dla uczniów klasy II oraz w zakresie 100 dla uczniów klasy III .
      Zwycięzcami konkursu zostali:
      I miejsce – Milena Siwiec, Kalina Krakowiak, Emila Chłopek, Filip Bucki, Michał Łepecki z klasy II
      I miejsce – Amelia Graczyk  z klasy III

      Serdecznie gratulujemy!

       

                                                                                                   Urszula Borek

                                                                            Agnieszka Różańska - Kasprzak