• Zbiórka karmy, kocy dla zwierząt do schroniska!!!

     • SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE OGŁASZA ZBIÓRKĘ KARMY DLA ZWIERZĄT.

      ZBIERAMY KARMĘ DLA PSÓW, ŚRODKI CZYSTOŚCI.

      KARMA: (makarony, kasza, sucha karma, karma w puszkach, zabawki dla zwierząt), ŚRODKI CZYSTOŚCI: (płyny do naczyń, szampony i koce).

      Zwracamy się do ludzi wielkiego serca, aby przyłączyli się do naszej akcji.

      Pokarm prosimy przynosić do Szkoły Podstawowej w Daszewie, do 16.12.2022r.

      Po zakończeniu akcji, pokarm zostanie zawieziony do SCHRONISKA w BIAŁOGARDZIE.

      Za ofiarność, dziękujemy.

      Osoby odpowiedzialne za zbiórkę: Michał Kuzmierski, Tomasz Sobkowicz

     • 11 listopada

     • 10.11.2022 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W atmosferę wydarzeń wprowadzili uczniowie klas starszych, którzy opowiedzieli historię Polski od rozbiorów po pamiętny listopad 1918 r. W montażu muzycznym w wykonaniu uczniów klas młodszych wybrzmiały piękne słowa miłości do Ojczyzny, wiary w wolność oraz szacunku do Polski.

      W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu" o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły odśpiewali hymn narodowy.

     • Prace historyczno-literackie laureatów III edycji konkursu pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”

     • Kuratorium Oświaty wspólnie z Archiwum Państwowym w Szczecinie ponownie wydało książkę z pracami historyczno-literackimi laureatów III edycji konkursu pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, który został zorganizowany w roku szkolnym 2021/2022. Wśród laureatów konkursu jest praca absolwenta naszej szkoły Olafa Łukaszewicza.

      Jak podaje Kuratorium Oświaty w Szczecinie przedsięwzięcie po raz kolejny cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, dlatego w przyszłym roku będzie kontynuowany konkurs i jego czwarta edycja.

      Urszula Borek

     • Mobilne Laboratorium Przyszłości

     • „Mobilne Laboratorium Przyszłości” odwiedziło podstawówkę w Daszewie

      Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Daszewie wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez edukatorki „Mobilnego Laboratorium Przyszłości”.

      Laboratoria Przyszłości to jeden z największych projektów edukacyjno – technologicznych w kraju. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapewnienie im warunków do rozwijania się poprzez technologiczne nowiki, które pojawiają się na rynku.

      W ramach programu mamy możliwość rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych, kompetencji kreatywnych i technicznych naszych uczniów.

      Podczas zajęć przeprowadzonych przez edukatorki „Mobilnego Laboratorium Przyszłości” uczniowie oraz nauczyciele mogli zapoznać się z nowoczesnymi technologiami oraz możliwościami wykorzystania ich w procesie edukacyjnym.

     • AKTYWNA TABLICA

     • Szkoła Podstawowa w Daszewie przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 AKTYWNA TABLICA

      Wniosek złożony przez szkolę został pozytywnie rozpatrzony i dostaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w kwocie 35 000 zł przy wkładzie własnym 8.750 zł. Razem koszt zakupu w/w narzędzi i pomocy opiewa na sumę 43 750 zł.

      Podjęliśmy działania dotyczące wdrożenia TIK w procesie nauczania polegające na:

      1. Uczestniczeniu nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu TIK w nauczaniu

      2. Uczestniczeniu w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli

      3. Przeprowadzeniu zajęć otwartych dla nauczycieli

      4. Dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami , udostępnianiu scenariuszy zajęć z wykorzystaniem pozyskanych narzędzi.

      5. Wyznaczeniu szkolnego koordynatora i powołaniu samokształceniowego zespołu nauczycieli.

      6. Wykorzystaniu na zajęciach z uczniami narzędzi i pomocy TIK

      7. Przedstawieniu organowi prowadzącemu sprawozdania z realizacji działań wynikających z udziału w programie.

     • Szkoła pamięta

     • Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, której celem jest upamiętnianie ważnych rocznic, wydarzeń, postaci oraz dzielenie się w mediach społecznościowych informacjami o zrealizowanych przedsięwzięciach. W ramach akcji uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili groby na cmentarzu w Karlinie i Muzeum Ziemi Karlińskiej.

     • Do Hymnu! Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

     • 20 października 2022r. nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w konkursie „Do Hymnu!”. Wszyscy uczniowie i nauczyciele zaangażowali się przygotowania do występu. Obsługa i administracja włączyła się w wykonanie elementów narodowych zdobiących galowy ubiór uczestników. Przez półtora miesiąca na przerwach i próbach wybrzmiewały nucone słowa „Roty” czy „Pierwszej Brygady”, a wszystkie zwrotki ojczystego hymnu - w postawie na baczność – budowały klimat powagi wydarzenia. W dniu występu dwie trzecie uczniów szkoły, od klasy pierwszej do ósmej, z radością i młodzieńczą energią zaśpiewało uroczyście hymn Polski oraz ćwiczone pieśni patriotyczne.

      Przesłuchani konkursowe w całej Polsce potrwają do 25 listopada br.

       

     • PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     • 28 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I.

      Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

      Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Uczniowie tego dnia dowiedzieli się, jak należy dbać o książki oraz czego nie wolno robić podczas czytania. Na uczniów czekały także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani dyrektor dokonała pasowania. Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej podpisali się pod przysięgą, a w dowód przynależności do grona czytelników biblioteki szkolnej otrzymali pamiątkowy dyplom oraz zakładkę do książki.

     • Uroczystość pasowania na Ucznia

     • W czwartek, 27 października w sali gimnastycznej odbyła się jedna z ważniejszych uroczystości szkolnych. Społeczność szkolna uroczyście powitała w swoim gronie najmłodszych uczniów. W tym wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Karlino- pan Piotr Woś, Dyrektor Szkoły- pani Anna Plichta, przedstawiciele Grona Pedagogicznego, uczniowie klasy II i III oraz Rodzice. Przed publicznością dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Następnie złożyły przyrzeczenie i nastąpił najbardziej wyczekiwany punkt uroczystości – pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Daszewie.

     • PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA I STARSZAKA

     • 26 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z oddziału przedszkolnego na Przedszkolaka i Starszaka.

      Zanim nastąpił moment pasowania, dzieci zaprezentowały się w nowej roli – roli przedszkolaka – aktora, który tańczy, śpiewa i recytuje.

      Po występach, złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani dyrektor pasowała wszystkich wielkim, zaczarowanym ołówkiem. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz rożki obfitości. Nie obyło się również bez słodkiego poczęstunku.

      Witamy w gronie przedszkolaków i starszaków!