• Ankieta Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

     • Ministerstwo Edukacji i Nauki na prośbę Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prosi o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych.

      Ankiety dla czterech grup odbiorców

      Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją programu „TańczMY w szkole” i są skierowane do czterech grup odbiorców:

      ·        Ankieta dla nauczycieli: https://forms.office.com/r/w7unT41JkE

      ·        Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2

      ·        Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

      Program „TańczMY w szkole”

      TańczMY w szkole” jest pilotażowym programem Instytutu Muzyki i Tańca, którego celem jest m.in.: upowszechnianie tańca w ramach wychowania fizycznego oraz wprowadzanie treści dotyczących historii i teorii tańca w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także zainicjowanie współpracy pedagogów z placówkami edukacyjnymi.

       

       

      Dyrektor

      Szkoły Podstawowej

      w Daszewie

     • WAŻNE TERMINY!

      • DO 21 MAJA 2021R. NAUCZYCIELE USTALAJĄ OCENY PRZEWIDYWANE;
      • 24 MAJA 2021R.– ZEBRANIE Z RODZICAMI, POINFORMOWANIE O OCENACH PRZEWIDYWANYCH;
      • 25 – 27 MAJA 2021R. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW SĄ TO DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH;
      • DO 14 CZERWCA 2021R. WYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH I KOŃCOWYCH;
      • 18 CZERWCA 2021R.  – RADA KLASYFIKACYJNA;
      •  23 – 27 SIERPNIA 2021R. – EGZAMINY POPRAWKOWE