• Akcje zorganizowane w naszej szkole

     • W okresie przedświątecznym w szkole zostały zorganizowane dwie akcje tj. „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”, „PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM NA GWIAZDKĘ”.

      Akcje te miały na celu zbiórkę żywności dla osób z naszej okolicy, którym wiedzie się gorzej, są ubożsi, chorzy lub starsi.

      Zebrano mnóstwo produktów żywnościowych. Dostarczono również wiele wigilijnych potraw.

      Ze wszystkich przekazanych produktów przygotowano 11 paczek świątecznych, które zostały przekazane najbardziej potrzebującym.

      Z całego serca dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły naszą inicjatywę.

     • Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

     • Życzymy zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

      Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój, wytchnienie i radość.

      Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

      Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

      A Nowy Rok niech przyniesie piękny uśmiech każdego dnia.

      Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne

     • Zapal światło wolności

     •  W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 19:30 w oknach domów, urzędów i instytucji publicznych rozbłysną świece na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny. Akcja nawiązuje do gestu, jakim na początku lat 80. Polacy, a także inni mieszkańcy wolnego świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. W ramach inicjatywy można zapalić także wirtualne światło wolności na stronie IPN https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/.

      Serdecznie zachęcamy Państwa placówki do włączenia się w tę ważną i niezwykle symboliczną inicjatywę. Apel o zapalenie świec pamięci w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego skierował do wszystkich Polaków prezydent Andrzej Duda https://www.youtube.com/watch?v=qk7oaQp7kBg.  

      Informujemy również, że z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalne materiały dydaktyczne, w tym scenariusz zajęć lekcyjnych „Dzieci stanu wojennego”, skierowane do uczniów klas VIII szkoły podstawowej. Materiały znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zapal-swiatlo-wolnosci--40-rocznica-wybuchu-stanu-wojennego. W komunikacie opublikowane zostały dodatkowe informacje o innych inicjatywach rocznicowych.

      Zachęcam do włączenia się w obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 

      Z wyrazami szacunku

      Anna OstrowskaRzecznik Prasowy Ministerstwo Edukacji i Nauki

     • Wycieczka do Malborka :)

     • 3 grudnia uczniowie klas 4-8 pojechali na jednodniową wycieczkę do Malborka, gdzie z przewodnikiem zwiedzili słynne Muzeum Zamkowe. W programie wycieczki znajdowała się również przepiękna Bazylika Katedralna w Pelplinie. Wycieczka ta została zorganizowana, dzięki dofinansowaniu rządowemu z programu "Poznaj Polskę".

     • „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!”

     • Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia wyzwalają w nas uczucia solidarności i empatii. Chętnie otwieramy serca na innych. Zabiegając o to, by święta były obfite, nie zapominajmy o ludziach, którym wiedzie się gorzej, są ubożsi, chorzy lub starsi. Dlatego też, uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu, proszą uczniów, rodziców oraz nauczycieli, by przystąpili do charytatywnej akcji „Świątecznej zbiórki żywności”.

      Zbiórka będzie trwała od 29 listopada do 12 grudnia 2021r.

      MIEJSCE ZBIÓRKI: „WIATROŁAP” (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU)

      REKOMENDOWANE PRODUKTY: MĄKA, CUKIER, OLEJ, MAKARON, RYŻ, PŁATKI ŚNIADANIOWE, KASZA, KONSERWY, SŁODYCZE (PRODUKTY O DŁUGIM TERMINIE PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA), A TAKŻE ŚRODKI CZYSTOŚCI.

      Dzięki ofiarności uczniów, rodziców, nauczycieli, chcemy zebrać dla potrzebujących wiele produktów, które pozwolą potrzebującym urządzić Święta Bożego Narodzenia.

      Wszystkim osobom, które włączą się w akcję, składamy serdeczne podziękowania.

     • "PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA”

     • Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu zachęcają wszystkich do włączenia się w zbiórkę karmy, poduszek, zabawek dla psów z białogardzkiego schroniska "Animals".

      Zbiórka trwa do 17 grudnia 2021r.

      POMÓŻMY IM!

     • Informacja

     • W związku ze zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informuję o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi złożone oświadczenia, należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

      Osoby zainteresowane, proszę o uzupełnienie oświadczeń o dokumenty poświadczające:

      1. fakt zatrudnienia członka rodziny (krewnego w linii prostej tj. rodzica, dziadków, pradziadków/ opiekunów prawnych) w gminie objętej PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.),

      2. potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewnego w linii prostej członka rodziny o którym mowa w pkt 1. (weryfikacja poprzez odpisy aktów stanu cywilnego).


      W związku z powyższym proszę o uzupełnienie dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki, oraz dane osoby, która złożyła oświadczenie tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu) do: Zakładu Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie do dnia 7.12.2021r.

      Dodatkowo informuję, iż zgodnie z interpretacją otrzymaną z Instytucji Finansującej, dzieci chodzące do klas "0" szkół podstawowych mogą wziąć udział w konkursie, natomiast dzieci chodzące do klas "0" w przedszkolach nie kwalifikują się do brania udziału w konkursie.

      Program obejmuje uczniów objętych obowiązkiem szkolnym - od klasy "0" szkoły podstawowej do uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie szkół wyższych nie kwalifikują się do wzięcia udziału w konkursie.

      UWAGA! Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia.

      Wazna_informacja.pdf

     • 11 LISTOPADA ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

     • Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole uczczono podczas uroczystego apelu, który odbył się w środę 10 listopada 2021roku. To już 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w tym dniu nosili przypięte biało-czerwone kotyliony. Podkreśliło to jeszcze bardziej podniosłą symbolikę tego dnia i radość świętowania. Na zajęciach plastycznych i kole historycznym uczniowie przygotowywali prace plastyczne, którymi ozdobiono salę gimnastyczną.

      Centralnym punktem obchodów święta niepodległości w naszej szkole była akademia. Rozpoczęła się ona wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Tym samym uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji organizowanej przez MEN „Szkoła do Hymnu”. Uczniowie koła historycznego zaprezentowali program artystyczny ‘’Barwy mojej Ojczyzny” przypominający ważne wydarzenia historyczne – od utraty wolności przez Polskę w wyniku rozbiorów – po jej odzyskanie 11 listopada 1918r. Przeprowadzili oni niecodzienną lekcję historii, ucząc młodsze dzieci zrozumienia takich słów jak Polska i niepodległość.

      Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce o niepodległość oraz przypomniała uczniom, że pielęgnowanie naszych tradycji to także patriotyzm.

       

      Opiekun koła historycznego

      Urszula Borek

     • Warsztaty "Turystyczna szkoła"

     • W dniu 26 października 2021r. uczniowie klas I – VI uczestniczyli w wirtualnych lekcjach z atrakcjami i regionami turystycznymi. Warsztaty zorganizowane przez Grupę Edukacyjną Antea dotyczyły „Turystycznej Szkoły”, czyli projektu edukacyjnego z turystyką w tle wspieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie bawili się doskonale. Mogli min. porozmawiać i pograć w kalambury z robotem, przenieść się do rzeczywistości wirtualnej, rozwiązywać quizy podróżnicze lub pojeździć na rowerze w googlach wirtualnych.

      Mamy nadzieję, że po wirtualnym zwiedzaniu uczniowie jeszcze chętniej będą chcieli odwiedzać atrakcyjne miejsca w Polsce indywidualnie, jak i w ramach wycieczek szkolnych.

       

      Urszula Borek

     • "PAMIĘTAMY"

     • 26 października uczniowie klas od I do VI wraz z opiekunem Wolontariatu Szkolnego oraz pod opieką wychowawców klas odwiedzili cmentarz w Karlinie. Celem naszego wyjazdu było uczczenie pamięci zmarłych. Uczniowie zapalili znicze przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów poległych w latach okupacji. W ciszy i zadumie mogli posłuchać opowieści na temat przeszłości naszej ojczyzny oraz historii cmentarza w Karlinie.

      Istotne jest, abyśmy przypominali młodemu pokoleniu, jak ważna jest pamięć i szacunek do naszej historii. Polskie cmentarze, przydrożne krzyże i pamiątkowe tablice są cennym źródłem historycznym do poznania naszych dziejów ojczystych.

       

      Koło wolontariatu i wychowawcy klas

     • Przerwa na czytanie

     • Dnia 29.10.2021r. Szkoła Podstawowa w Daszewie brała udział w ogólnopolskiej akcji ''Czytanie na przerwie'' . Wszyscy uczniowie klas I-VIII czytali fragmenty ''Małego Księcia '' baśni H.CH. Andersena. 

     • PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     • Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym dniu następuje oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości jest zachęcenie dzieci do jej odwiedzania i rozwijania umiejętności czytania.

      Pasowanie na Czytelnika miało miejsce 29 października. Tego dnia uczniowie zapoznali się z regulaminem, dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić czytając je. Po wykazaniu się znajomością bajek, złożeniu przysięgi, nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika.

      W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych.

       

      Magdalena Marunowska

     • Dzień Dyni… czyli wesołe zabawy przedszkolaków w Daszewie

     • W piątek 29 października przedszkolaki z oddziału przedszkolnego i Małego Przedszkola obchodziły Dzień Dyni. Tego dnia dzieci ubrane były na pomarańczowo i przebrane w dyniowe stroje.  Dzień wypełniony  był  licznymi zabawami, konkursami dyniowymi.

      Wśród przedszkolaków ogłoszony został konkurs pt. „Dynia Królową Jesiennych Warzyw”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Wszystkie prace były wykonane z dużą starannością, dlatego też uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

       

      Magdalena Marunowska

      Małgorzata Myk

     • Informacja dla rodziców

     • W związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19 oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia prosimy opiekunów o niewchodzenie na teren szkoły. W razie potrzeby należy umówić się telefonicznie z nauczycielem. Podczas pobytu na terenie szkoły rodzic musi na twarzy mieć maseczkę.