• Wyniki szkolnego konkursu graficzno- językowego

     • W marcu w naszej szkole odbył się szkolny konkurs graficzno- językowy. Uczestnicy musieli wykonać pracę graficzną przedstawiającą szkołę przyszłości oraz opis pracy w języku angielskim.

      Na konkurs wpłynęło bardzo wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Jury po długich naradach nagrodziło następujące prace:

      I miejsce- Olaf Łukaszewicz, klasa VII;

      II miejsce- Kacper Zapała, klasa IV;

      III miejsce- Andżelika Zaworska, klasa IV.

      Osoby wyróżnione:

      Wiktoria Kaźmierczak, klasa VII;

      Radomił Drabowicz, klasa VII;

      Jagoda Malczewska, klasa IV;

      Marcel Zapała, klasa VIII.

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

      Organizatorzy konkursu:

      Blanka Krzyżostaniak,

      Michał Kuzmierski

     • Wesołych Świąt Wielkanocnych.

     • Uczniowie klas IV- VIII w ramach projektu z informatyki wykonywali kartki wielkanocne w języku angielskim i języku niemieckim.

      Uczniowie wykazali się pomysłowością w projektowaniu i wykorzystaniu różnych technik komputerowych.

     • Dofinansowanie na zakup komputerów

     • Rodziny rolnicze mogą uzyskać dofinansowanie na zakup komputera dla dziecka w wysokości 1500 zł. Termin tego zakupu mija 31 marca br. - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu komputera trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia. Jest to niezbędny warunek, aby rozliczyć wsparcie. W sprawie szczegółowych informacji proszę kontaktować się z biurem powiatowym ARiMR.

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- JĘZYKOWY

     • Zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie przeznaczonym dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Daszewie!

      Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza polega na wykonaniu pracy plastycznej (dowolną techniką)

      o tytule: ”Moje ulubione zwierzę” (ang. „My favourite animal”).

      Następnie należy nagrać krótki filmik, w którym uczeń zaprezentuje swoją pracę w języku angielskim (ok. 5 zdań). Informacje dotyczące części językowej przedstawi nauczyciel j. angielskiego podczas zajęć online.

      Uczestnicy konkursu otrzymują punkty za obydwie części (plastyczną oraz językową). Następnie punkty są sumowane i wyłaniani są zwycięzcy.

       

      Termin: do 10 kwietnia 2021 (prosimy o przesyłanie nagrań do Pani Bogumiły Piwowarczyk i Pani Blanki Krzyżostaniak).

       

      Nagrody: w konkursie zostały przewidziane nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Dodatkowo uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają oceny z plastyki i języka angielskiego oraz pochwały za uczestnictwo w konkursie.

     • PROJEKT W KLASIE 1 „KOLOROWY ŚWIAT”

     • Co się stanie, kiedy połączymy żółty i niebieski barwnik? A niebieski i czerwony? Czym są tak zwane kolory podstawowe i jak za ich pomocą wytworzyć wszystkie kolory tęczy? To tylko niektóre pytania pierwszaków dotyczące realizowanego projektu.

      W miesiącu marcu uczniowie klasy 1 realizowali projekt edukacyjny „Kolorowy świat”. W trakcie zajęć rozwiązywali zagadki np.: Gdy spojrzysz w górę na niebo lub chabry zobaczysz w życie, już będziesz wiedział na pewno, o jakim kolorze myślę?, szukali kolorów w otaczającym środowisku, wykonali pracę plastyczną – Tęcza, obejrzeli film z informacjami o barwach podstawowych i pochodnych, przy użyciu tablicy interaktywnej wykonali zadania matematyczne z obrazem, wspólnie śpiewali piosenkę „Karuzela” oraz wykonali doświadczenia z mieszaniem kolorów.

      Realizowane zajęcia mają na celu to, aby dzieci w sposób świadomy i uważny zobaczyły otaczające nas kolory. Pozwalają one ujrzeć, jaki świat jest piękny. Kolory mają także wpływ na uwagę i pamięć. Są nieodłącznym elementem życia człowieka.

       

      Wychowawczyni

      Urszula Borek

     • Regulamin projektu graficzno-językowego pt. „Szkoła moich marzeń”

     • TERMIN: 15.03.2021r. - 28.03.2021r.

      KLASY: IV - VIII Szkoły Podstawowej

       

      CELE PROJEKTU:

      • korelacja między przedmiotowa (informatyka oraz język angielski)  – współpraca między nauczycielami informatyki i języka angielskiego,
      • zmotywowanie uczniów do efektywnej pracy,
      • rozwijanie kreatywności uczniów,
      • zachęcenie uczniów do wykonania zadań otwartych (opis – część pisemna) oraz prezentacja (mówienie).

       

      Projekt jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas IV-VIII i składa się z 2 części:

      Pierwsza  część projektu polega na stworzeniu pracy  graficznej, w dowolnym programie komputerowym (sami sobie wybieracie w jakim). Pracę należy zatytułować „Szkoła przyszłości” (ang.”School of the future”).

      Zadanie można wykonywać podczas lekcji informatyki. W tym czasie nauczyciel nie będzie zadawał żadnych dodatkowych zadań.

      W pracy należy skupić się na tym, jak chcielibyście, żeby wyglądała Wasza „idealna szkoła przyszłości”.

      Liczymy na Waszą kreatywność. Niczego nie narzucamy.

       

      W drugiej części projektu trzeba stworzyć opis swojej pracy w języku angielskim (powyżej 5 zdań). Przykładowy opis zostanie Wam przedstawiony i omówiony na zajęciach z j. angielskiego.

      Po omówieniu zadania z nauczycielem, należy wykonać samodzielny opis swojej pracy (w j. angielskim, w ramach zadania domowego).

      Dodatkowo punktowane jest nagranie krótkiego filmiku z zaprezentowaną pracą i opisem  w języku angielskim.

       

      Uczniowie otrzymują punkty za obydwie części (graficzną i językową). Następnie punkty są sumowane i wyłaniani są zwycięzcy projektu. Dodatkowo każdy uczeń otrzyma ocenę z informatyki (za wykonaną I część projektu) oraz z j. angielskiego (za II część projektu).

      Wykonane zadania (I i II część) należy przesłać przez Temsa (zakładka „prace”, „zadania”) do 28.03.2021r. (godz.18:00).

       

      NAGRODY:

       

      W tej kategorii wiekowej przewidziane są 3 pierwsze miejsca (dyplomy, nagrody rzeczowe) oraz wyróżnienia (dyplomy).

       

      OSOBY  ODPOWIEDZIALNE:

      • Michał Kuzmierski (informatyka)
      • Blanka Krzyżostaniak (język angielski)
     • Zdrowa lekcja informatyki

     • Podczas zdalnej lekcji informatyki uczniowie klas IV - VIII tworzyli piramidy zdrowego żywienia wraz z zasadami zdrowego stylu życia.

      Zajęcia dostarczyły u uczniów wielu pozytywnych wrażeń i emocji.

      Mam nadzieję, że dzieci będą przestrzegać poniższych zasad w życiu codziennym.

      Michał Kuzmierski

     • UCZNIOWIE KLASY III W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

     • 01 marca uczniowie klasy III odwiedzili szkolną Bibliotekę.

      Podczas spotkania uczniowie przypomnieli sobie regulamin korzystania z biblioteki oraz zasady dbania o książki.

      Po wspólnie wykonanych zadaniach, wszyscy otrzymali zakładki.

     • ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

     • Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Daszewie. W tym roku szkolnym była to wyjątkowa uroczystość, gdyż ze względu na czas pandemii klasa pierwsza składała swoje przyrzeczenie inaczej niż dotychczas. Uroczystość odbyła się 19 lutego 2021r. bez rodziców i innych zaproszonych gości. Ze względu na reżim sanitarny w uroczystości pasowania uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej, Pani Dyrektor, wychowawca, przedstawiciele samorządu klas młodszych oraz Rady Klasowej Rodziców.

      Po krótkim powitaniu przez wychowawcę głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zapraszając najmłodszych do grona uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe i birety niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować przygotowany wcześniej program artystyczny. Pierwszaki musiały przejść próbę mądrości czyli wykazać się wiedzą o Polsce, umiejętnością liczenia, znajomością przepisów drogowych oraz regulaminu szkoły. Wykonanie zadań oceniali rodzice uczestnicząc online w uroczystości oraz obecni goście. Po wykonaniu zadań pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a Pani Dyrektor szkoły pasowała ich na uczniów. Dzieci powtarzały słowa:

      Ślubuję być dobrym Polakiem

      dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.

      Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

      jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

      Będę się starał być dobrym kolegą,

      swym zachowaniem i nauką

      sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

       

      Każdy uczeń klasy I pierwszej otrzymał pamiątkowy dyplom, medal oraz prezent zakupiony przez Rodziców.

      Oto słowa przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego na zakończenie uroczystości:

      „Żadnego błędu w zeszycie, samych piątek z czytania.

      Wiele książek pięknych, nowych i audycji kolorowych.

      Dla każdego słońca wiele, cały tydzień i w niedzielę.

      Żeby wszystkim zawsze było dobrze z Wami,

      Tego życzą naszej pierwszej klasie starsze koleżanki i koledzy.”

       

      Ten ważny dzień, choć w nieco skromniejszej wersji niż miało to miejsce w poprzednich latach, na pewno na zawsze pozostanie w pamięci naszych tegorocznych pierwszaków.

      Uroczystość zakończyła się wspólnym słodkim poczęstunkiem.

      Dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości.

      Wychowawczyni

      Urszula Borek

     • PROJEKT EDUKACYJNY W KLASIE I „MY I POGODA – PEŁNA ZGODA”

     • Pogoda to coś, co jest zawsze.

      To od niej zależy, jak się ubieramy.

      Od niej zależy też bardzo często jakie mamy samopoczucie i co będziemy robić

      danego dnia.

       

      W styczniu uczniowie klasy I realizowali projekt edukacyjny „My i pogoda – pełna zgoda”. W tym projekcie dzieci poznawały zjawiska przyrodnicze, aby były świadome, co i dlaczego dzieje się wokół nich w świecie przyrody oraz jaki to ma wpływ na ich codzienne życie. Wykonały prace plastyczne przedstawiające 4 pory roku - ubierały sylwety dzieci stosownie do pogody w danej porze roku, rozwiązywały quizy, krzyżówki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, obejrzały film z prognozą pogody, omawiały obrazki przedstawiające elementy charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, wykonały pracę plastyczno-techniczną – Wiatraczek, sprawdzały swoją wiedzę w kartach pracy, obserwowały pogodę na dworze. Były to zajęcia pełne wspólnego doświadczania i zadań zespołowych, podczas których dzieci rozbudzały swoją wyobraźnię, pracowały w grupach i prezentowały swoje wypowiedzi na forum.

       

      Wychowawczyni

      Urszula Borek

     • KONKURS TABLICZKI MNOŻENIA W KLASIE III

     • Dnia 2 lutego 2021r. odbył się Konkurs Tabliczki Mnożenia. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie uczęszczający do klasy III. Przy ocenie prac konkursowych komisja brała pod uwagę dwa kryteria- bezbłędność oraz szybkość rozwiązania.

      Najlepsza wśród dziewcząt okazała się Kinga Kubiak, wśród chłopców- Tymon Sosnowski.

      Bardzo dobrze w konkursie wypadli Julia Chłopek i Wojciech Siwiec.

      GRATULUJEMY!

     • KONKURS W KLASIE I „PIĘKNIE CZYTAM”

     • Dnia 08 lutego 2021r. w klasie I odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie. Konkurs przebiegał pod hasłem ,,PIĘKNIE CZYTAM”, którego głównym założeniem było doskonalenie umiejętności pięknego czytania, popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów oraz prezentacja własnych zainteresowań. Uczniowie czytali fragment wybranej przez siebie bajki, baśni czy opowiadania. Każde wystąpienie nagradzane było brawami przez kolegów i koleżanki z klasy I, jak również przez dzieci z Małego Przedszkola oraz uczniów kl. 0-3, którzy połączyli się online z uczestnikami konkursu. Pierwszoklasiści w trakcie czytania oceniani byli za: modulowanie i intonację głosu oraz poprawność i tempo czytania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy dyplom i słodki upominek.

       

      Wyniki konkursu prezentują się następująco:

      I miejsce – Kalina Krakowiak i Filip Bucki

      II miejsce – Michał Łepecki

      wyróżnienie otrzymały: Emila Chłopek i Julia Szczygielska

       

      Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękuję za zaangażowanie i piękną prezentację, a rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu.

       

       

      Wychowawczyni

      Urszula Borek

     • LEKCJA BIBLIOTECZNA DLA UCZNIÓW KLASY I

     • 25 stycznia 2021r. uczniowie klasy pierwszej odwiedzili szkolną bibliotekę, by podczas lekcji bibliotecznej poznać jej działanie i zasady w niej obowiązujące. Podczas spędzonej wśród książek godziny lekcyjnej, dzieci dowiedziały się między innymi, jak dbać o książki i jakich zasad przestrzegać podczas korzystania z wypożyczalni i pobytu w bibliotece. Uczniowie zostali także zapoznani z ustawieniem książek na bibliotecznych półkach, by podczas samodzielnej wizyty mogli szybko odnaleźć książeczki dla nich najlepsze, pomagające w nauce czytania i rozwijaniu zainteresowań. Wszyscy młodzi czytelnicy byli bardzo aktywni, chętnie dzielili się swoją wiedzą o bibliotece i zadawali pytania. Pod koniec zajęć znalazł się także czas na wypożyczenie książek, a wszyscy jej uczestnicy otrzymali w prezencie zakładki.

       

      Wychowawczyni

      Urszula Borek

     • Uwaga konkurs!!!

     • O finansach, ekonomii i przedsiębiorczości można opowiedzieć na różne sposoby, także artystycznie. Zapraszamy uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Z kredką i pędzlem w świecie finansów”, realizowanym przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości w ramach 5-lecia Programu Bankowcy dla Edukacji.

      Dowolna technika i różnorodność tematyczna (edukacja finansowa, cyberbezpieczeństwo, edukacja online, oszczędzanie, inwestowanie, zarządzanie budżetem, przedsiębiorczość) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe) to wyróżniki konkursu. Laureatami zostaną autorzy trzech najlepszych prac w każdej z trzech grup wiekowych: klasy I-IV, klasy V-VIII oraz uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.

      Prace konkursowe w formie skanów lub zdjęć w dobrej jakości wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres bde@wib.org.pl do dnia 26.02.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 marca 2021 r. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie bde.wib.org.pl/KonkursPlastyczny.

      Zapraszamy do udziału i życzymy artystycznych i finansowych inspiracji!

      Formularz_zgloszeniowy.doc

     • Lepienie bałwana

     • 27 stycznia maluchy zorganizowały wielkie lepienie bałwana. Ile było radości? Ile białego szaleństwa? Ten tylko wie, kto tam był i w zabawie uczestniczył.

     • Razem na Święta

     • „Razem na Święta” to akcja MEN, w której już po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej w Daszewie wzięli udział. Zachęceni do niesienia pomocy innym, podejmowali działania realizowane w okresie przedświątecznym, kiedy to szczególnie wiele osób czekało na pomoc i wsparcie. Zależało nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

      Ze względu na stan epidemii realizowane działania miały odmienny niż ubiegłymi laty charakter.

      Uczniowie wykonali mnóstwo ozdób świątecznych, kartek z życzeniami świątecznymi i przekazali je sąsiadom, znajomym. Niektórzy samodzielnie przygotowali słodkie upominki i obdarowali nimi sąsiadów i osoby z najbliżej okolicy.

      Wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji składamy serdeczne podziękowania.

       

      Organizator

      Bogumiła Piwowarczyk

     • Deklaracja dostępności strony internetowej

     • Szkoła Podstawowa w Daszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie     z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp-daszewo.pl

      Data publikacji strony internetowej: 13.12.2018

      Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.11.2020

      STATUS DOSTĘPNOŚCI DEKLRACJI

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      Strona posiada:

      • Nawigację klawiaturą
      • Zwiększenie wielkości tekstu
      • Zmniejszenie wielkości tekstu

      Strona nie posiada:

      • Skiplinków
      • Alternetywnych opisów zdjęć i grafik
      • Blokady animacji
      • Kontrastu
      • Monochromatyczności
      • Zmiany czcionki
      • Zaznaczenia tytułów
      • Zaznaczenia linków
      • Podkreślenia linków

      Oświadczenie zostało sporządzone dnia: 03.11.2020

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kuzmierski, m.kuzmierski@sp-daszewo.pl

      Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 311 74 50, wysyłając list na adres Szkoła Podstawowa w Daszewie, Daszewo 56, 78-230 Karlino, bądź wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://sp-daszewo.pl/kontakt/

      Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

      Deklaracja_dostepnosci_SP_Daszewo.docx