• Rekrutacja 2020

     • Szanowni Państwo

      Informuję, że ze względu na stan epidemiczny w Polsce oraz zamknięcie szkół, karty zapisu dzieci do przedszkola, oddziału zerowego i klasy pierwszej można pobrać ze strony internetowej, wypełnić i zdjęcie wypełnionej karty przesłać na adres e-mail: j.lukaszewicz@spdaszewo.karlino.pl. Jeśli nie macie Państwo takiej możliwości można również zgłosić dziecko telefonicznie pod numerem 94 311 74 50 codziennie w godzinach 10.00 – 12.00.

     • INFORMACJA DYREKTORA ZAKŁADU OŚWIATY W KARLINIE

     •  

      W związku z zagrożeniem epidemicznym wydawanie bonów z racji przyznanego stypendium szkolnego, zostaje wstrzymane do odwołania.

      Za utrudnienia przepraszamy.

       

      Dyrektor Zakładu Oświaty

      w Karlinie

      Teresa Plichta-Lessnau

     • Mecze e-learningowe

     • W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju od poniedziałku uruchomione zostały rozgrywki e-sportowe (komputerowe) dla uczniów szkół z całego kraju. Jest to inicjatywa mająca na celu zachęcenie uczniów do pozostania w domu (zarówno zawodników, jak i kibiców).

      Mecze będą odbywały się codziennie w czasie trwania zawieszenia zajęć szkolnych. Regulamin rozgrywek znajduje się pod adresem http://ieti.pl/portal/index.php/pl-pl/puchar

      Zachęcamy uczniów do skorzystania.:)

      Przypominamy także, że nauczyciele wysyłają Wam zadania za pomocą dziennika elektronicznego. Proszę codziennie sprawdzać komunikator.

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice!

     • Informuję, że w dniach 16 – 25 marca 2020r., kiedy w szkole nie odbywają się zajęcia, uczniowie będą drogą elektroniczną otrzymywali od nauczycieli poszczególnych przedmiotów zadania do realizacji. W związku z powyższym proszę na bieżąco śledzić komunikator dziennika elektronicznego. Nauczyciele będą systematycznie zamieszczać zadania, tak aby uczniowie, szczególnie klasy ósmej, mogli przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy. Jeśli ktoś z Państwa nie jest aktywny na dzienniku elektronicznym, to proszę telefonicznie lub za pomocą innych komunikatorów skontaktować się z uczniami danej klasy w celu zapoznania się z zleconymi do wykonania zadaniami.

      Dyrektor Szkoły

     • GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW

     • W piątek  28 lutego 2020r. w hali Homanit Arena w Karlinie odbyła się Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków organizowana przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu oraz Przedszkole Miejskie w Karlinie. W olimpiadzie brały udział wszystkie grupy przedszkolne z terenu gminy Karlino. Rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci już od najmłodszych lat, kształtowanie form rywalizacji z zachowaniem zasady fair – play i integracja grup przedszkolnych - to główne idee, które przyświecały tegorocznej olimpiadzie sportowej. Wszystkie grupy przygotowały transparenty z  hasłami i bojowe okrzyki. Nad przebiegiem konkurencji czuwała komisja złożona ze strażaków, przedstawiciela klubu KRA Karlino, p. dyrektor Przedszkola i p. dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie.

      Olimpiada rozpoczęła się od przywitania gości, zaprezentowania drużyn sportowych i krótkiej rozgrzewki. W tym roku sportowe zmagania przedszkolaków miały charakter strażacki, dlatego też każda z konkurencji wymagała nie lada sprawności i sprytu. Wśród konkurencji znalazło się przenoszenie poszkodowanego, rozwijanie węża strażackiego, noszenie wiader z wodę, której rolę pełniły piłeczki czy udzielanie pierwszej pomocy. Ze wszystkimi zadaniami nasze przedszkolaki poradziły sobie bardzo dobrze. Dopingowali ich przecież rodzice z własnoręcznie wykonanymi transparentami z hasłami. Poprzez zabawę, ruch i konkurencję dzieci mogły zaspokoić swoją naturalną potrzebę ruchu, doświadczać radości i satysfakcji, która z tego ruchu wypływa.

      Na zakończenie olimpiady otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom i słodki poczęstunek.


       

      Wychowawczynie

      Urszula Borek i Magdalena Myk

       

     • Oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

     • Oświadczenie o "SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY" znajduje się w zakładce "dokumenty".

     • KOMUNIKAT Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewie

     • Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 12 – 25 marca 2020r. zostają w szkole zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

      W dniach 12 i 13 marca 2020r. dla uczniów, których rodzice nie zdążą zorganizować opieki, odbędą się na terenie szkoły zajęcia opiekuńcze w godzinach 8.30 – 13.05. Dzieciom zostanie zapewniony dowóz. W tych dniach nie będzie w szkole wydawany obiad. Od 16 marca wszyscy uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

      UWAGA: Rodzice dzieci do 8 roku życia mają prawo do zasiłku opiekuńczego.

      Takie oświadczenie rodzic składa u pracodawcy. Natomiast rodzice starszych dzieci zachowują prawo do zasiłku chorobowego (L-4).

     • Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach

     • 02.03.2020r. w ramach ogólnopolskich programów edukacyjnych- „Trzymaj formę” oraz „Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach” w naszej szkole ponownie zagościły: Pani Anna Szajdecka (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białogardzie) oraz Pani Agnieszka Kalwa (Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie).

      Celem spotkania, które odbyło się w klasie VII było promowanie zdrowego stylu życia, zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia epidemiogiczne oraz uświadomienie uczniom, w jaki sposób powinno się myć ręce.

      Pani Agnieszka Kalwa zapoznała też uczniów z zasadami programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

       

      Michał Kuzmierski

     • Konkurs Szkoła Młodych Patriotów

     • W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Szkoły Podstawowej w Daszewie uczestniczyli w realizacji konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Konkurs przeprowadzony został w okresie od  13 września 2019 r. do 13 lutego 2020r.  Regulamin konkursu zakładał wykonanie 7 spośród 9 zaproponowanych zadań. Pierwszym zadaniem obowiązkowym było zgłoszenie przedstawiciela grona pedagogicznego do kursu „Szkoła Młodych Patriotów”, który przeprowadził w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

      W ramach realizacji konkursu wykonano siedem ważnych zadań, którym przyświecał istotny cel: krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Uczniowie mogli więc sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności i talent w konkursach: wiedzy, recytatorskim i pieśni patriotycznych. Przygotowali też plakaty: 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Kodeks Postaw Patriotycznych. Często też rozmawiali na temat patriotyzmu, postaw patriotycznych i roli lokalnego patriotyzmu. Temu służyło przeprowadzenie konwersatoriów oraz sondażu wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców naszej miejscowości. W realizacji zadań brali udział uczniowie oddziału przedszkolnego, klas młodszych i starszych oraz członkowie koła historyczno – regionalnego.

      Uczniowie poprzez podejmowane zadania poznawali nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukali odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań, nagrań, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów.

      W nagrodę za 100% wykonanie zadań konkursowych otrzymaliśmy tytuł

      SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

      Realizacja konkursu „Szkoła Młodych Patriotów” była dla uczniów Szkoły Podstawowej w Daszewie bardzo ważną lekcją patriotyzmu. Udowodnili, ze takie pojęcia jak ojczyzna, tradycja, historia są dla nich bardzo ważne. Rozumieją wagę państwowych uroczystości i wiedzą, że współczesny patriota codziennym wysiłkiem, nauką i kulturą osobistą udowadnia swoją miłość do ojczyzny.


       

      Koordynator konkursu

      Urszula Borek


       

     • Wycieczka do Kołobrzegu

     • 25 lutego 2020r. uczniowie klasy III, IV i V uczestniczyli w wycieczce do Kołobrzegu. Celem wyjazdu było zwiedzanie Kołobrzegu oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

     • Ferie zimowe w naszej szkole

     • Rodzice, uczniowie

      zapraszamy w okresie ferii zimowych na zajęcia w szkole:

      • 10 lutego 2020r.

      godz. 10.00 – 12.00 – gry i zabawy sportowe p. Tomasz Sobkowicz, p. Małgorzata Myk, sala gimnastyczna;
       

      godz. 12.00 – 13.30 – eksperymenty w biologii p. Joanna Łukaszewicz, sala nr 4;


       

      • 19 lutego 2020r.

      12.00 – 15.00 – wyjazd do Koszalina na trampoliny/do kina (do wyboru), p. Bogumiła Piwowarczyk, p. Agnieszka Różańska – Kasprzak, zgłoszenia do p. B. Piwowarczyk.

     • Wycieczka do Karlina

     • 16 stycznia 2020r. dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I wybrały się na wycieczkę do sali zabaw  ,,Małpi Gaj” w Karlinie. Wizyta w sali zabaw pozwoliła dzieciom doskonalić swoją sprawność fizyczną, była doskonałą okazją do rozładowania energii a także radosnej zabawy. Dla niektórych dzieci to był pierwszy pobyt w sali zbaw, dlatego związany był z wieloma emocjami.

      Po dwóch godzinach dobrej zabawy odwiedziliśmy Bibliotekę Publiczną Miejsko - Gminną im. Z. Nałkowskiej w Karlinie. Wyjazd był zwieńczeniem realizowanego w oddziale przedszkolnym projektu „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”, podczas którego dzieci wysłuchały wielu ważnych informacji na temat życia wybranego zwierzęcia – misia. Rozwiązywały zagadki, oglądały ilustracje misia w wybranych przez siebie książeczkach, po czym wykonały prace plastyczne ulubionego przez siebie niedźwiadka. Dowiedziały się od pani bibliotekarki, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać.

      Wycieczka sprawiła dzieciom ogromną radość. Pełne wrażeń i nowych doświadczeń, wracały do przedszkola z radością i uśmiechem na twarzach.

        Mam nadzieję, że takie działania rozbudziły wśród dzieci zainteresowania książką i przyczynią się do zapisania przez rodziców dzieci do biblioteki oraz codziennego czytania swoim pociechom!

       

      Organizatorka

      Urszula Borek

     • Bezpieczeństwo podczas ferii

     • 28.01.2020r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie oraz Przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białogardzie na temat bezpieczeństwa w szkole, ale także podczas ferii zimowych.                                               Celem wizyt funkcjonariuszy było omówienie dzieciom zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Rozmawiano także o bezpieczeństwie w sieci oraz o tym, jak i kiedy korzystać z numerów alarmowych. Wszystkie dzieci otrzymały także ulotki zawierające przypomnienie zasad bezpieczeństwa.