• KOMUNIKAT Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewie

     • Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 12 – 25 marca 2020r. zostają w szkole zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

      W dniach 12 i 13 marca 2020r. dla uczniów, których rodzice nie zdążą zorganizować opieki, odbędą się na terenie szkoły zajęcia opiekuńcze w godzinach 8.30 – 13.05. Dzieciom zostanie zapewniony dowóz. W tych dniach nie będzie w szkole wydawany obiad. Od 16 marca wszyscy uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

      UWAGA: Rodzice dzieci do 8 roku życia mają prawo do zasiłku opiekuńczego.

      Takie oświadczenie rodzic składa u pracodawcy. Natomiast rodzice starszych dzieci zachowują prawo do zasiłku chorobowego (L-4).

     • Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach

     • 02.03.2020r. w ramach ogólnopolskich programów edukacyjnych- „Trzymaj formę” oraz „Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach” w naszej szkole ponownie zagościły: Pani Anna Szajdecka (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białogardzie) oraz Pani Agnieszka Kalwa (Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie).

      Celem spotkania, które odbyło się w klasie VII było promowanie zdrowego stylu życia, zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia epidemiogiczne oraz uświadomienie uczniom, w jaki sposób powinno się myć ręce.

      Pani Agnieszka Kalwa zapoznała też uczniów z zasadami programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

       

      Michał Kuzmierski

     • Konkurs Szkoła Młodych Patriotów

     • W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Szkoły Podstawowej w Daszewie uczestniczyli w realizacji konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Konkurs przeprowadzony został w okresie od  13 września 2019 r. do 13 lutego 2020r.  Regulamin konkursu zakładał wykonanie 7 spośród 9 zaproponowanych zadań. Pierwszym zadaniem obowiązkowym było zgłoszenie przedstawiciela grona pedagogicznego do kursu „Szkoła Młodych Patriotów”, który przeprowadził w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

      W ramach realizacji konkursu wykonano siedem ważnych zadań, którym przyświecał istotny cel: krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Uczniowie mogli więc sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności i talent w konkursach: wiedzy, recytatorskim i pieśni patriotycznych. Przygotowali też plakaty: 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Kodeks Postaw Patriotycznych. Często też rozmawiali na temat patriotyzmu, postaw patriotycznych i roli lokalnego patriotyzmu. Temu służyło przeprowadzenie konwersatoriów oraz sondażu wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców naszej miejscowości. W realizacji zadań brali udział uczniowie oddziału przedszkolnego, klas młodszych i starszych oraz członkowie koła historyczno – regionalnego.

      Uczniowie poprzez podejmowane zadania poznawali nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukali odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań, nagrań, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów.

      W nagrodę za 100% wykonanie zadań konkursowych otrzymaliśmy tytuł

      SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

      Realizacja konkursu „Szkoła Młodych Patriotów” była dla uczniów Szkoły Podstawowej w Daszewie bardzo ważną lekcją patriotyzmu. Udowodnili, ze takie pojęcia jak ojczyzna, tradycja, historia są dla nich bardzo ważne. Rozumieją wagę państwowych uroczystości i wiedzą, że współczesny patriota codziennym wysiłkiem, nauką i kulturą osobistą udowadnia swoją miłość do ojczyzny.


       

      Koordynator konkursu

      Urszula Borek


       

     • Wycieczka do Kołobrzegu

     • 25 lutego 2020r. uczniowie klasy III, IV i V uczestniczyli w wycieczce do Kołobrzegu. Celem wyjazdu było zwiedzanie Kołobrzegu oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

     • Ferie zimowe w naszej szkole

     • Rodzice, uczniowie

      zapraszamy w okresie ferii zimowych na zajęcia w szkole:

      • 10 lutego 2020r.

      godz. 10.00 – 12.00 – gry i zabawy sportowe p. Tomasz Sobkowicz, p. Małgorzata Myk, sala gimnastyczna;
       

      godz. 12.00 – 13.30 – eksperymenty w biologii p. Joanna Łukaszewicz, sala nr 4;


       

      • 19 lutego 2020r.

      12.00 – 15.00 – wyjazd do Koszalina na trampoliny/do kina (do wyboru), p. Bogumiła Piwowarczyk, p. Agnieszka Różańska – Kasprzak, zgłoszenia do p. B. Piwowarczyk.

     • Wycieczka do Karlina

     • 16 stycznia 2020r. dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I wybrały się na wycieczkę do sali zabaw  ,,Małpi Gaj” w Karlinie. Wizyta w sali zabaw pozwoliła dzieciom doskonalić swoją sprawność fizyczną, była doskonałą okazją do rozładowania energii a także radosnej zabawy. Dla niektórych dzieci to był pierwszy pobyt w sali zbaw, dlatego związany był z wieloma emocjami.

      Po dwóch godzinach dobrej zabawy odwiedziliśmy Bibliotekę Publiczną Miejsko - Gminną im. Z. Nałkowskiej w Karlinie. Wyjazd był zwieńczeniem realizowanego w oddziale przedszkolnym projektu „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”, podczas którego dzieci wysłuchały wielu ważnych informacji na temat życia wybranego zwierzęcia – misia. Rozwiązywały zagadki, oglądały ilustracje misia w wybranych przez siebie książeczkach, po czym wykonały prace plastyczne ulubionego przez siebie niedźwiadka. Dowiedziały się od pani bibliotekarki, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać.

      Wycieczka sprawiła dzieciom ogromną radość. Pełne wrażeń i nowych doświadczeń, wracały do przedszkola z radością i uśmiechem na twarzach.

        Mam nadzieję, że takie działania rozbudziły wśród dzieci zainteresowania książką i przyczynią się do zapisania przez rodziców dzieci do biblioteki oraz codziennego czytania swoim pociechom!

       

      Organizatorka

      Urszula Borek

     • Bezpieczeństwo podczas ferii

     • 28.01.2020r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie oraz Przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białogardzie na temat bezpieczeństwa w szkole, ale także podczas ferii zimowych.                                               Celem wizyt funkcjonariuszy było omówienie dzieciom zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Rozmawiano także o bezpieczeństwie w sieci oraz o tym, jak i kiedy korzystać z numerów alarmowych. Wszystkie dzieci otrzymały także ulotki zawierające przypomnienie zasad bezpieczeństwa.

     • Akcja pt. Razem na Święta

     • Już po raz drugi, nasze Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej RAZEM NA ŚWIĘTA.

      Wolontariusze zachęcali wszystkich członków społeczności szkolnej i lokalnej: dzieci i młodzież, rodziców i członków rodzin do aktywnej postawy, która umożliwiła zorganizowanie wspólnego SPOTKANIA WIGILIJNEGO dla SENIORÓW.

      Przedstawienie jasełkowe i kolędowanie, było nieodłącznym elementem bożonarodzeniowego, wspólnego świętowania podczas spotkania. Wolontariusze zgromadzili także potrzebne artykuły żywnościowe, chemiczne, które zostały podarowane w formie paczek osobom potrzebującym.

       

     • Ulubione bajki

     • W poniedziałek, 20.01.2020 r. uczennice klasy II przyniosły do szkoły swoje ulubione bajki, które opowiedziały rówieśnikom z klasy.

      Kalina Żuber opowiedziała bajkę pt.”Pinokio” , Kinga Kubiak „ Śnieżkę” , a Zuzanna Żuber „ Dziewczynkę z zapałkami”.

      Organizując tego rodzaju zajęcia, chcemy rozwijać u dzieci czytanie ze zrozumieniem jak również umiejętność opowiadania.

       

      Małgorzata Myk

     • Zajęcia świetlicowe

     •  Świetlica szkolna w naszej szkole pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Podczas zajęć uczniowie z różnego rodzaju klocków realizują działania konstrukcyjne, wykonują prace plastyczne, grają w gry świetlicowe, pracują w sali komputerowej.

      Małgorzata Myk 

     • Czy da się wyczarować śnieg?

     • Wszystkie dzieci z pewnością by chciały ulepić bałwana, niestety aura nie chce nam pomóc nawet w ulepieniu małej śnieżki, a co dopiero samego bałwana.

      Całe szczęście dzieci z Małego Przedszkola jak zawsze poradziły sobie i z taką trudnością! Podczas pobytu w przedszkolu stworzyły sztuczny śnieg, z którego mogły ulepić co tylko chciały!

      Na zakończenie pobytu w przedszkolu, dzieci ulepiły bałwanka, ale już nie ze śniegu, tylko z masy solnej.

     • SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM W MAŁYM PRZEDSZKOLU I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

     • Wizyta świętego Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych dni w roku szczególnie przez najmłodsze dzieci naszej szkoły. W tym roku święty Mikołaj zawitał do nas w dniu 16 grudnia. Od samego rana dzieci wyczekiwały Mikołaja nasłuchując radosnego okrzyku “ho, ho, ho!” i odgłosów dzwonków sań. Dzieci z Małego Przedszkola i oddziału przedszkolnego do odwiedzin Mikołaja przygotowywały się starannie. Uczyły się piosenek, malowały portrety Mikołaja, wspólnie z wychowawczyniami dekorowały sale. Przygotowały również dla Mikołaja mleczko i ciasteczka. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego programu artystycznego. Dzieci zatańczyły i zaśpiewały piosenki. Następnie święty Mikołaj rozdał wspaniałe  prezenty wszystkim dzieciom. Były zabawki i słodycze. Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się wspólnym tańcem z Mikołajem, do którego włączyli się również rodzice. Zaprosiły też wspaniałego gościa do kolejnych odwiedzin w przyszłym roku. Na koniec wszyscy zrobili sobie wspólne zdjęcie. To był radosny dzień w przedszkolu.

       

      “Mikołaju, do zobaczenia za rok!”.

      Dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości.


       

      Wychowawczynie

      Urszula Borek i Magdalena Myk

     • Czytam z klasą

     • Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Daszewie zakończyli realizację pierwszego modułu Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

      „ Czytam z klasą-  lekturki spod chmurki” z książką Justyny Bednarek  pt. "Niesamowite przygody 10 skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)".

               Dzieci z dużym zaciekawieniem obejrzały film wprowadzający do projektu oraz wykonały kolorowe plastelinowe CZYTUSIE. Uczniowie na bieżąco uzupełniali strony LEKTURNIKA związane z omawianą lekturą. Zaprojektowali i wykonali własne skarpetki oraz uszyli swoje chmurki do przytulania podczas wspólnego czytania w naszym kąciku czytelniczym, który znajduje się w bibliotece szkolnej. Dzieci wykonały również  przepiękne plakaty zachęcające innych uczniów do przeczytania tej lektury. To była dla nas niesamowita przygoda! Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwania czytelnicze z modułu II.